Informatieplicht overeenkomstig §5 Wet op de e-handel, §14 Wetboek van vennootschappen, §63 Wet op de handelsreglementering en informatieplicht overeenkomstig §25 Mediawet.

Pagina-eigenaar, media-eigenaar, redacteur en uitgever: DIAN Medical GmbH

DIAN Medical GmbH
Gersthoferstraße 11/13
1180 Wenen, Oostenrijk


Telefoon: +43 1 3940010
Klantendienst: maandag - vrijdag van 9u00 tot 16u00
Info, gegevensinformatie en klachten op: office@flow-flex.com

Directie: Christoph Splichal, Christoph Schwara
Anton Zehetbauer, Dieter Elsler
Adres van de directie: zie bovenstaand adres

Wettelijke regelingen: Wet regulering handel, commercie en industrie (www.ris.bka.gv.at )
Handelsbenaming: "Vervaardiging en opwerking alsmede leasing van medische hulpmiddelen, voor zover deze activiteiten niet onder een andere gereglementeerde handel vallen, alsmede handel in alsmede leasing van medische hulpmiddelen"

Lid van het WKO, Handel
Toezichthoudende autoriteit: Federaal Bureau voor de veiligheid in de gezondheidszorg (Traisengasse 5, A-1200 Wenen)
Functieomschrijving/bedrijfsdoel: Handel in medische hulpmiddelen, Oostenrijk
Vrijwillige gedragscode: www.guetezeichen.at

Registervermelding/Vennootschapsregisternummer: 553712h
UID: ATU76847138, DE343745099
Rechtbank voor het handelsregister: Rechtbank van koophandel te Wenen.

Autoriteit overeenkomstig het EGG (wet inzake elektronische handel)
Magistratisches Bezirksamt des XVIII. Bezirk

Geschillenbeslechting in de EU

In overeenstemming met de Verordening inzake onlinegeschillenbeslechting in consumentenzaken (ODR-verordening) willen wij u informeren over het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform).
Consumenten kunnen klachten indienen bij het onlineplatform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/odr?tid=221104005. U vindt de nodige contactgegevens hierboven in ons impressum.

Wij wijzen er echter op dat wij niet bereid of verplicht zijn deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website

Wij ontwikkelen de inhoud van deze website voortdurend en streven ernaar nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. Helaas kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van alle inhoud op deze website, in het bijzonder die van derden.

Als u een problematische of illegale inhoud opmerkt, neem dan onmiddellijk contact met ons op. U vindt de contactgegevens in het impressum.

Aansprakelijkheid voor links op deze website

Onze website bevat links naar andere websites voor de inhoud waarvan wij niet verantwoordelijk zijn. Volgens § 17 ECG zijn wij niet aansprakelijk voor gelinkte websites, aangezien wij geen kennis hadden en hebben van illegale activiteiten, wij tot dusver geen illegale activiteiten hebben opgemerkt en wij links onmiddellijk zouden verwijderen indien wij kennis zouden krijgen van illegale activiteiten.

Als u illegale links op onze website opmerkt, neem dan contact met ons op, u vindt de contactgegevens in het impressum.

Copyright

Op alle inhoud van deze website (behalve afbeeldingen) rust auteursrecht. Indien nodig zullen wij ongeoorloofd gebruik van delen van de inhoud van onze site juridisch vervolgen.

Afbeeldingen

De afbeeldingen (geen foto's) op deze website vallen onder het auteursrecht.