Wij hebben dit privacybeleid (versie 16.02.2021-111642269) geschreven om u, in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij gegevens gebruiken en welke beslissingsmogelijkheden u als bezoeker van deze website heeft. In principe worden gegevens doorgegeven aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de verwerking van het contract (wij maken bijvoorbeeld gebruik van verzend- en betaaldienstverleners zoals DPD, Mollie, Stripe, Paypal).

Verklaringen over gegevensbescherming klinken meestal erg technisch. Deze versie daarentegen is bedoeld om de belangrijkste zaken voor u zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te beschrijven. Technische termen worden zoveel mogelijk op een lezersvriendelijke manier uitgelegd. Wij willen ook duidelijk maken dat wij met deze website alleen informatie verzamelen en gebruiken als er een overeenkomstige rechtsgrondslag is. Dit is zeker niet mogelijk door zo beknopt en technisch mogelijke uitleg te geven, zoals op het internet vaak gebruikelijk is als het gaat om gegevensbescherming. Ik hoop dat u de volgende uitleg interessant en informatief vindt, en misschien zijn er een of twee stukjes informatie die u nog niet wist.
Als u nog vragen hebt, verzoeken wij u de bestaande links te volgen en verdere informatie op sites van derden te bekijken, of ons gewoon een e-mail te schrijven.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Voor vragen over gegevensbescherming vindt u hieronder de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of het kantoor:
Dieter Elsler

DIAN Medical GmbH
Gersthoferstraße 11/13
1180 Wenen, Oostenrijk

E-mail: office@flow-flex.com
Telefoon: [+43 1 3940010](tel:+43 1 3940010)
Afdruk: https://www.flow-flex.com/impressum/

Automatische gegevensopslag

Wanneer u tegenwoordig websites bezoekt, wordt bepaalde informatie automatisch aangemaakt en opgeslagen, ook op deze website. Deze gegevens moeten zo spaarzaam mogelijk en alleen met redenen omkleed worden verzameld. Met website bedoelen we overigens het geheel van alle webpagina's op uw domein, dus alles vanaf de homepage (homepage) tot en met de allerlaatste subpagina (zoals deze). Met domein bedoelen we bijvoorbeeld example.de of example.com.

Zelfs terwijl u onze website nu bezoekt, slaat onze webserver - dat is de computer waarop deze website is opgeslagen - gewoonlijk automatisch gegevens op zoals de volgende om redenen van operationele veiligheid, voor het samenstellen van toegangsstatistieken enz.

 • het volledige internetadres (URL) van de bezochte website (bv. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html/)
 • Browser en browserversie (bijv. Chrome 87)
 • het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 10)
 • het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (referrer URL) (bijv. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • De hostnaam en het IP-adres van het apparaat dat wordt benaderd (bijv. COMPUTERNAME en 194.23.43.121).
 • Datum en tijd
 • in bestanden die webserverlogbestanden worden genoemd.

Ter illustratie:

In de regel worden deze bestanden twee weken bewaard en daarna automatisch gewist. Wij geven deze gegevens niet door, maar wij kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens in geval van onrechtmatig handelen door de autoriteiten worden ingezien.

Kortom, uw bezoek wordt geregistreerd door onze provider (bedrijf dat onze website op speciale computers (servers) draait), maar wij delen uw gegevens niet!

Cookies

Onze website gebruikt HTTP-cookies om gebruikersspecifieke gegevens op te slaan.
Hieronder leggen we uit wat cookies zijn en waarom ze worden gebruikt, zodat u het volgende privacybeleid beter kunt begrijpen.

Wat zijn koekjes precies?

Wanneer u op het internet surft, gebruikt u een browser. Bekende browsers zijn Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer en Microsoft Edge. De meeste websites slaan kleine tekstbestanden op in uw browser. Deze bestanden worden cookies genoemd.

Eén ding kan niet worden ontkend: Koekjes zijn echt nuttige hulpjes. Bijna alle websites gebruiken cookies. Meer bepaald zijn het HTTP-cookies, want er zijn ook andere cookies voor andere toepassingen. HTTP-cookies zijn kleine bestanden die door onze website op uw computer worden opgeslagen. Deze cookiebestanden worden automatisch geplaatst in de cookiemap, in feite het "brein" van uw browser. Een cookie bestaat uit een naam en een waarde. Bij het definiëren van een cookie moeten ook één of meer attributen worden opgegeven.

Cookies slaan bepaalde gebruikersgegevens over u op, zoals taal of persoonlijke pagina-instellingen. Wanneer u terugkeert naar onze site, stuurt uw browser de "gebruikersgerelateerde" informatie terug naar onze site. Dankzij de cookies weet onze website wie u bent en biedt u de instelling die u gewend bent. In sommige browsers heeft elke cookie zijn eigen bestand, in andere, zoals Firefox, worden alle cookies in één enkel bestand opgeslagen.

Er zijn zowel first-party cookies als third-party cookies. First-party cookies worden rechtstreeks door onze site aangemaakt, third-party cookies worden aangemaakt door partnerwebsites (bijv. Google Analytics). Elke cookie moet afzonderlijk worden beoordeeld, aangezien elke cookie andere gegevens opslaat. Ook de vervaltijd van een cookie varieert van enkele minuten tot enkele jaren. Cookies zijn geen softwareprogramma's en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of ander "ongedierte". Cookies hebben ook geen toegang tot informatie op uw pc.

Cookiegegevens kunnen er bijvoorbeeld zo uitzien:

Naam: _ga
Waarde: GA1.2.1326744211.152111642269-9
Doel: websitebezoekers onderscheiden
Vervaldatum: na 2 jaar

Een browser moet deze minimumafmetingen kunnen ondersteunen:

 • Ten minste 4096 bytes per cookie
 • Ten minste 50 cookies per domein
 • Ten minste 3000 koekjes in totaal

Wat zijn de verschillende soorten cookies?

Welke cookies wij in het bijzonder gebruiken, hangt af van de gebruikte diensten en wordt in de volgende paragrafen van het privacybeleid verduidelijkt. Op dit punt willen wij kort de verschillende soorten HTTP-cookies bespreken.

Er kunnen 4 soorten cookies worden onderscheiden:

Essentiële cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de basisfuncties van de website. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig wanneer een gebruiker een product in het winkelwagentje plaatst, vervolgens verder surft op andere pagina's en later naar de kassa gaat. Deze cookies verwijderen het winkelwagentje niet, ook niet als de gebruiker zijn browservenster sluit.

Doelgerichte cookies
Deze cookies verzamelen informatie over het gedrag van de gebruiker en of de gebruiker foutmeldingen krijgt. Daarnaast worden deze cookies ook gebruikt om de laadtijd en het gedrag van de website met verschillende browsers te meten.

Doelgerichte cookies
Deze cookies zorgen voor een betere gebruiksvriendelijkheid. Zo worden bijvoorbeeld ingevoerde locaties, lettergrootten of formuliergegevens opgeslagen.

Advertising cookies
Deze cookies worden ook wel targeting cookies genoemd. Ze worden gebruikt om individueel aangepaste reclame aan de gebruiker te leveren. Dit kan heel praktisch zijn, maar ook heel vervelend.

Gewoonlijk wordt u, wanneer u een website voor het eerst bezoekt, gevraagd welke van deze soorten cookies u wilt toestaan. En natuurlijk wordt deze beslissing ook opgeslagen in een cookie.

Hoe kan ik cookies verwijderen?

U beslist hoe en of u cookies wilt gebruiken. Ongeacht van welke dienst of website de cookies afkomstig zijn, u hebt altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen, uit te schakelen of slechts gedeeltelijk toe te staan. U kunt bijvoorbeeld cookies van derden blokkeren, maar alle andere cookies toestaan.

Als u wilt weten welke cookies in uw browser zijn opgeslagen, als u de cookie-instellingen wilt wijzigen of verwijderen, kunt u dit vinden in de instellingen van uw browser:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer er een cookie wordt ingesteld. Zo kunt u voor elke individuele cookie beslissen of u de cookie toestaat of niet. De procedure verschilt per browser. U kunt de instructies het beste opzoeken in Google met de zoekterm "Delete Cookies Chrome" of "Deactivate Cookies Chrome" in het geval van een Chrome-browser.

Hoe zit het met mijn gegevensbescherming?

De zogenaamde "Cookierichtsnoeren" zijn sinds 2009 van kracht. Hierin staat dat voor het opslaan van cookies uw toestemming nodig is. Binnen de EU-landen wordt echter nog steeds zeer verschillend op deze richtlijnen gereageerd. In Oostenrijk is deze richtlijn echter omgezet in § 96, lid 3, van de telecommunicatiewet (TKG).

Als u meer wilt weten over cookies en niet bang bent voor technische documentatie, bevelen wij https://tools.ietf.org/html/rfc6265 aan, het Request for Comments van de Internet Engineering Task Force (IETF) genaamd "HTTP State Management Mechanism".

Opslag van persoonsgegevens

Persoonlijke informatie die u ons elektronisch verstrekt op deze website, zoals uw naam, e-mailadres, adres of andere persoonlijke gegevens wanneer u een formulier indient of commentaar geeft op de blog, samen met het tijdstip en het IP-adres, wordt door ons alleen gebruikt voor het aangegeven doel, veilig bewaard en niet doorgegeven aan derden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens dus alleen voor de communicatie met de bezoekers die daar uitdrukkelijk om vragen en voor de verwerking van de op deze website aangeboden diensten en producten. Wij maken uw persoonlijke gegevens niet bekend zonder uw toestemming, maar wij kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens toegankelijk zijn in geval van onrechtmatig handelen.

Indien u ons per e-mail - dus buiten deze website om - persoonsgegevens toestuurt, kunnen wij de veilige overdracht en bescherming van uw gegevens niet garanderen. Wij raden u aan nooit vertrouwelijke gegevens per e-mail te versturen zonder encryptie.

Rechten op grond van de algemene verordening gegevensbescherming

Volgens de bepalingen van de GDPR en de Oostenrijkse wet op de gegevensbescherming (DSG) hebt u in het algemeen recht op de volgende rechten:

 • Recht op correctie (artikel 16 GDPR)
 • Recht op wissen ("recht om vergeten te worden") (artikel 17 GDPR)
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 GDPR)
 • Recht op kennisgeving - verplichting tot kennisgeving in verband met de rectificatie of wissing van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking (artikel 19 GDPR)
 • Recht op gegevensportabiliteit (artikel 20 GDPR)
 • Recht op bezwaar (artikel 21 GDPR)
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit (artikel 22 GDPR)

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming anderszins zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, die in Oostenrijk de autoriteit voor gegevensbescherming is en waarvan u de website vindt op https://www.dsb.gv.at/.

Evaluatie van het bezoekersgedrag

In de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u of en hoe wij gegevens van uw bezoek aan deze website evalueren. De evaluatie van de verzamelde gegevens is over het algemeen anoniem en wij kunnen geen conclusies over uw persoon trekken uit uw gedrag op deze website.

Hoe u bezwaar kunt maken tegen deze analyse van bezoekgegevens leest u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

TLS-codering met https

TLS, encryptie en https klinken erg technisch en dat zijn ze ook. Wij gebruiken HTTPS (het Hypertext Transfer Protocol Secure staat voor "veilig hypertext transfer protocol") om gegevens tap-proof over te dragen op het internet.
Dit betekent dat de volledige overdracht van alle gegevens van uw browser naar onze webserver beveiligd is - niemand kan "meeluisteren".

Zo hebben wij een extra beveiligingslaag ingevoerd en voldoen wij aan gegevensbescherming door middel van technologieontwerp Artikel 25, lid 1, GDPR). Door het gebruik van TLS (Transport Layer Security), een coderingsprotocol voor veilige gegevensoverdracht op het internet, kunnen wij de bescherming van vertrouwelijke gegevens garanderen.
U kunt het gebruik van deze gegevensoverdrachtbeveiliging herkennen aan het kleine slotsymbool  linksboven in de browser links van het internetadres (bijv. beispielseite.de) en het gebruik van het https-schema (in plaats van http) als onderdeel van ons internetadres.
Als u meer wilt weten over encryptie, raden wij u aan via Google te zoeken naar "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki" om goede links te krijgen naar meer informatie.

Privacybeleid van Google Fonts

We gebruiken Google Fonts op onze website. Dit zijn de "Google Fonts" van het bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten.

U hoeft niet in te loggen of een wachtwoord in te voeren om Google Fonts te gebruiken. Bovendien worden er geen cookies in uw browser opgeslagen. De bestanden (CSS, fonts) worden opgevraagd via de Google-domeinen fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com. Volgens Google staan de aanvragen voor CSS en fonts volledig los van alle andere Google-services. Als u een Google-account hebt, hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw Google-accountgegevens aan Google worden doorgegeven wanneer u Google Fonts gebruikt. Google registreert het gebruik van CSS (Cascading Style Sheets) en de gebruikte lettertypen en slaat deze gegevens veilig op. Wij zullen nader bekijken hoe de gegevensopslag er precies uitziet.

Wat zijn Google Fonts?

Google Fonts (voorheen Google Web Fonts) is een gids met meer dan 800 lettertypes die Google gratis ter beschikking stelt van uw gebruikers.

Veel van deze lettertypes zijn gepubliceerd onder de SIL Open Font License, terwijl andere zijn gepubliceerd onder de Apache License. Beide zijn vrije softwarelicenties.

Waarom gebruiken we Google Fonts op onze website?

Met Google Fonts kunnen we lettertypes gebruiken op onze eigen website en hoeven we ze niet te uploaden naar onze eigen server. Google Fonts is een belangrijk onderdeel om de kwaliteit van onze website hoog te houden. Alle Google Fonts worden automatisch geoptimaliseerd voor het web en dit bespaart datavolume en is een groot voordeel, vooral voor gebruik op mobiele apparaten. Wanneer u onze site bezoekt, zorgt de lage bestandsgrootte voor een snelle laadtijd. Bovendien zijn Google Fonts veilige webfonts. Verschillende beeldsynthesesystemen (rendering) in verschillende browsers, besturingssystemen en mobiele apparaten kunnen tot fouten leiden. Dergelijke fouten kunnen soms het uiterlijk van teksten of hele webpagina's vervormen. Dankzij het snelle Content Delivery Network (CDN) zijn er geen platformoverschrijdende problemen met Google Fonts. Google Fonts ondersteunt alle belangrijke browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) en werkt betrouwbaar op de meeste moderne mobiele besturingssystemen, waaronder Android 2.2+ en iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Daarom gebruiken we Google Fonts zodat we onze hele online service zo mooi en consistent mogelijk kunnen presenteren.

Welke gegevens worden door Google opgeslagen?

Wanneer u onze website bezoekt, worden de lettertypes opnieuw geladen via een server van Google. Deze externe oproep verzendt gegevens naar de Google-servers. Zo herkent Google ook dat u of uw IP-adres onze website bezoekt. De Google Fonts API is ontwikkeld om het gebruik, de opslag en het verzamelen van gegevens van eindgebruikers te beperken tot wat nodig is voor een goede levering van lettertypen. API staat trouwens voor "Application Programming Interface" en dient onder meer als gegevensoverdracht in de softwaresector.

Google Fonts slaat CSS en fonts veilig op bij Google en is dus beveiligd. Door de verzamelde gebruikscijfers kan Google bepalen hoe goed de afzonderlijke lettertypes worden ontvangen. Google publiceert de resultaten op interne analysepagina's, zoals Google Analytics. Daarnaast gebruikt Google ook gegevens van zijn eigen webcrawler om te bepalen welke websites Google Fonts gebruiken. Deze gegevens worden gepubliceerd in de Google Fonts BigQuery database. Ondernemers en ontwikkelaars gebruiken de webdienst BigQuery van Google om grote hoeveelheden gegevens te kunnen onderzoeken en verplaatsen.

Er moet echter worden opgemerkt dat elk verzoek van Google Font automatisch informatie zoals taalinstellingen, IP-adres, browserversie, browserbeeldschermresolutie en browsernaam naar de servers van Google stuurt. Of deze gegevens ook worden opgeslagen, is niet duidelijk vast te stellen of wordt niet duidelijk door Google meegedeeld.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google bewaart verzoeken om CSS-activa gedurende één dag op zijn servers, die zich voornamelijk buiten de EU bevinden. Hiermee kunnen we lettertypen gebruiken met behulp van een Google stylesheet. Een stylesheet is een formaatsjabloon dat kan worden gebruikt om gemakkelijk en snel bijvoorbeeld het ontwerp of het lettertype van een website te veranderen.

De lettertypebestanden worden een jaar lang door Google bewaard. Google streeft dus naar een fundamentele verbetering van de laadtijd van websites. Wanneer miljoenen webpagina's naar dezelfde lettertypes verwijzen, worden ze na het eerste bezoek in de cache opgeslagen en verschijnen ze onmiddellijk weer op alle andere webpagina's die later worden bezocht. Soms werkt Google lettertypebestanden bij om de bestandsgrootte te verminderen, de taaldekking te vergroten en het ontwerp te verbeteren.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan voorkomen?

De gegevens die Google een dag of een jaar bewaart, kunnen niet zomaar worden gewist. De gegevens worden automatisch naar Google verzonden wanneer de pagina wordt opgevraagd. Om deze gegevens voortijdig te verwijderen, moet u contact opnemen met Google support op https://support.google.com/?hl=de&tid=111642269. In dat geval kunt u de opslag van gegevens alleen voorkomen als u onze site niet bezoekt.

In tegenstelling tot andere webfonts geeft Google ons onbeperkte toegang tot alle fonts. Zo hebben we onbeperkt toegang tot een zee van lettertypes en kunnen we het maximale uit onze website halen. Meer informatie over Google Fonts en andere zaken is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111642269. Daar gaat Google wel in op privacy-gerelateerde zaken, maar echt gedetailleerde informatie over gegevensopslag is niet opgenomen. Het is relatief moeilijk om echt precieze informatie over opgeslagen gegevens van Google te krijgen.

Op https://www.google.com/intl/de/p olicies/privacy/ kunt u ook zien welke gegevens Google over het algemeen verzamelt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt .

Privacybeleid van Google Analytics

Wij gebruiken op onze website het analysetool Google Analytics (GA) van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor de Europese ruimte is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Google Analytics verzamelt gegevens over uw handelingen op onze website. Wanneer u bijvoorbeeld op een link klikt, wordt deze actie opgeslagen in een cookie en verzonden naar Google Analytics. De rapporten die wij ontvangen van Google Analytics helpen ons om onze website en dienstverlening beter af te stemmen op uw voorkeuren. Hierna gaan wij dieper in op de tracking tool en informeren wij u met name over welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen.

Wat is Google Analytics?

Google Analytics is een trackinginstrument dat wordt gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren. Om Google Analytics te laten werken, is een trackingcode ingebouwd in de code van onze website. Wanneer u onze website bezoekt, registreert deze code verschillende acties die u op onze website onderneemt. Zodra u onze website verlaat, worden deze gegevens naar de servers van Google Analytics gestuurd en daar opgeslagen.

Google verwerkt de gegevens en wij ontvangen rapporten over uw gebruikersgedrag. Deze verslagen kunnen het volgende omvatten, maar zijn daartoe niet beperkt:

 • Doelgroeprapporten: Via doelgroeprapporten leren we onze gebruikers beter kennen en weten we preciezer wie in onze dienst geïnteresseerd is.
 • Ad reports: Ad reports maken het voor ons gemakkelijker om onze online advertenties te analyseren en te verbeteren.
 • Acquisitierapporten: Acquisitierapporten geven ons nuttige informatie over hoe we meer mensen kunnen interesseren voor onze dienst.
 • Gedragsrapporten: Dit vertelt ons hoe u met onze website omgaat. Wij kunnen volgen welk pad u aflegt op onze site en op welke links u klikt.
 • Conversierapporten: Conversie is de naam voor een proces waarin u een gewenste actie uitvoert als gevolg van een marketingboodschap. Bijvoorbeeld, wanneer u van een websitebezoeker naar een koper of nieuwsbriefabonnee gaat. Deze rapporten helpen ons meer te weten te komen over hoe onze marketinginspanningen voor u werken. Zo willen we onze conversie verhogen.
 • Real-time rapporten: Hier weten we altijd onmiddellijk wat er op onze website gebeurt. We kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers deze tekst lezen.

Waarom gebruiken wij Google Analytics op onze website?

Ons doel met deze website is duidelijk: wij willen u de best mogelijke service bieden. De statistieken en gegevens van Google Analytics helpen ons om dit doel te bereiken.

De statistisch geëvalueerde gegevens geven ons een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van onze website. Aan de ene kant kunnen we onze site optimaliseren zodat hij gemakkelijker wordt gevonden door geïnteresseerden op Google. Anderzijds helpen de gegevens ons om u als bezoeker beter te begrijpen. Zo weten we precies wat we op onze website moeten verbeteren om u de best mogelijke service te bieden. De gegevens helpen ons ook om onze reclame- en marketingacties op een meer individuele en kosteneffectieve manier uit te voeren. Het heeft immers alleen zin om onze producten en diensten te tonen aan mensen die erin geïnteresseerd zijn.

Welke gegevens worden door Google Analytics opgeslagen?

Google Analytics gebruikt een traceercode om een willekeurige, unieke ID te creëren die gekoppeld is aan uw browsercookie. Zo herkent Google Analytics u als nieuwe gebruiker. De volgende keer dat u onze site bezoekt, wordt u herkend als een "terugkerende" gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden samen met deze gebruikers-ID opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om pseudonieme gebruikersprofielen te evalueren.

Identificatiemiddelen zoals cookies en app instance ID's meten uw interacties op onze website. Interacties zijn alle soorten handelingen die u op onze website verricht. Als u ook andere systemen van Google gebruikt (zoals een Google-account), kunnen gegevens die via Google Analytics worden gegenereerd, worden gekoppeld aan cookies van derden. Google geeft geen Google Analytics-gegevens door, tenzij wij als websitebeheerder daarvoor toestemming geven. Uitzonderingen zijn mogelijk indien dit wettelijk vereist is.

De volgende cookies worden gebruikt door Google Analytics:

Naam: _ga
Waarde: 2 .1326744211.152111642269-5
Doel: Standaard gebruikt analytics.js de cookie _ga om de gebruikers-ID op te slaan. In principe wordt het gebruikt om websitebezoekers te onderscheiden.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _gid
Waarde: 2 .1687193234.152111642269-1
Doel: De cookie wordt ook gebruikt om websitebezoekers te onderscheiden
Vervaldatum: na 24 uur

Naam: _gat_gtag_UA_
Waarde: 1
Doel: Gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen. Als Google Analytics wordt aangeboden via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_ .
Vervaldatum: na 1 minuut

Naam: AMP_TOKEN
Waarde: niet gespecificeerd
Doel: De cookie heeft een token dat kan worden gebruikt om een gebruikers-ID op te halen bij de AMP-client ID-service. Andere mogelijke waarden geven een afmelding, een verzoek of een fout aan.
Vervaldatum: na 30 seconden tot een jaar

Naam: __utma
Waarde: 1564498958.1564498958.1
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om uw gedrag op de website te volgen en de prestaties te meten. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: __utmt
Waarde: 1
Doel: De cookie wordt net als _gat_gtag_UA_ gebruikt om de aanvraagsnelheid te beperken.
Vervaldatum: na 10 minuten

Naam: __utmb
Waarde: 3 .10.1564498958
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies te bepalen. Het wordt bijgewerkt telkens wanneer nieuwe gegevens of info naar Google Analytics worden gestuurd.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: __utmc
Waarde: 167421564
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies in te stellen voor terugkerende bezoekers. Dit is een sessiecookie en wordt alleen opgeslagen totdat u de browser weer sluit.
Vervaldatum: Na het sluiten van de browser.

Naam: __utmz
Waarde: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Doel: De cookie wordt gebruikt om de bron van het verkeer naar onze website te identificeren. Dit betekent dat de cookie opslaat vanwaar u op onze website bent gekomen. Dit kan een andere pagina zijn geweest of een advertentie.
Vervaldatum: na 6 maanden

Naam: __utmv
Waarde: niet gespecificeerd
Doel: De cookie wordt gebruikt om aangepaste gebruikersgegevens op te slaan. Het wordt altijd bijgewerkt wanneer informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 2 jaar

Opmerking: Deze lijst kan niet beweren volledig te zijn, aangezien Google zijn keuze van cookies steeds wijzigt.

Hier tonen wij u een overzicht van de belangrijkste gegevens die met Google Analytics worden verzameld:

Heatmaps: Google maakt zogenaamde heat maps. Met heatmaps kunt u precies die gebieden zien waarop u klikt. Dit geeft ons informatie over waar u "reist" op onze site.

Sessieduur: Google definieert sessieduur als de tijd die u op onze site doorbrengt zonder deze te verlaten. Als u 20 minuten inactief bent geweest, eindigt de sessie automatisch.

Bounce rate: Een bounce is wanneer u slechts één pagina op onze website bekijkt en vervolgens onze website weer verlaat.

Account aanmaken: Wanneer u een account aanmaakt of een bestelling plaatst op onze website, verzamelt Google Analytics deze gegevens.

IP adres: Het IP-adres wordt alleen in afgekorte vorm weergegeven, zodat geen duidelijke toewijzing mogelijk is.

Locatie: Het IP-adres kan worden gebruikt om het land en uw locatie bij benadering te bepalen. Dit proces wordt ook IP-locatiebepaling genoemd.

Technische informatie: Technische informatie omvat, maar is niet beperkt tot, uw browsertype, internetserviceprovider of schermresolutie.

Bron van herkomst: Google Analytics of, uiteraard, zijn wij ook geïnteresseerd in welke website of welke advertenties u op onze site terecht bent gekomen.

Andere gegevens zijn contactgegevens, eventuele beoordelingen, het afspelen van media (bijvoorbeeld wanneer u een video afspeelt via onze site), het delen van content via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten. De lijst pretendeert niet volledig te zijn en dient slechts als algemene oriëntatie van de gegevensopslag door Google Analytics.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google heeft zijn servers verspreid over de hele wereld. De meeste servers staan in Amerika en bijgevolg worden uw gegevens meestal op Amerikaanse servers opgeslagen. U kunt hier precies zien waar de datacenters van Google zich bevinden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Uw gegevens worden verdeeld over verschillende fysieke gegevensdragers. Dit heeft als voordeel dat de gegevens sneller kunnen worden opgevraagd en beter beschermd zijn tegen manipulatie. In elk datacenter van Google zijn er overeenkomstige noodprogramma's voor uw gegevens. Als bijvoorbeeld de hardware bij Google uitvalt of natuurrampen de servers lamleggen, blijft het risico van een dienstonderbreking bij Google toch gering.

Google Analytics heeft een standaard bewaartermijn van 26 maanden voor uw gebruikersgegevens. Dan worden uw gebruikersgegevens gewist. Wij hebben echter de mogelijkheid om de bewaartermijn van gebruikersgegevens zelf te kiezen. Daarvoor hebben we vijf mogelijkheden:

 • Schrapping na 14 maanden
 • Schrapping na 26 maanden
 • Schrapping na 38 maanden
 • Schrapping na 50 maanden
 • Geen automatische verwijdering

Zodra de opgegeven periode is verstreken, worden de gegevens eenmaal per maand gewist. Deze bewaartermijn geldt voor uw gegevens gekoppeld aan cookies, gebruikersherkenning en reclame-ID's (bijvoorbeeld DoubleClick domeincookies). Rapportageresultaten zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens en worden gescheiden van gebruikersgegevens opgeslagen. Geaggregeerde gegevens zijn een samenvoeging van individuele gegevens tot een grotere eenheid.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan voorkomen?

Volgens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie hebt u het recht om uw gegevens in te zien, bij te werken, te verwijderen of te beperken. U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt door de browser add-on te gebruiken om Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) uit te schakelen. U kunt de browser add-on downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Merk op dat deze add-on alleen het verzamelen van gegevens door Google Analytics uitschakelt.

Als u in het algemeen cookies wilt deactiveren, verwijderen of beheren (onafhankelijk van Google Analytics), zijn er aparte instructies voor elke browser:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Google Analytics neemt actief deel aan het EU-VS Privacy Shield Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonsgegevens regelt. Meer informatie hierover vindt u op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=111642269. Wij hopen dat wij u de belangrijkste informatie over de gegevensverwerking van Google Analytics hebben kunnen verstrekken. Als u meer wilt weten over de volgdienst, raden wij u deze twee links aan: http://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics IP-anonimisering

Wij hebben Google Analytics IP-adresanonimisering toegepast op deze website. Deze functie is door Google ontwikkeld om deze website in staat te stellen te voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en de aanbevelingen van lokale autoriteiten voor gegevensbescherming wanneer deze het opslaan van het volledige IP-adres verbieden. Het anonimiseren of maskeren van de IP-adressen vindt plaats zodra de IP-adressen in het netwerk voor gegevensverzameling van Google Analytics aankomen en voordat de gegevens worden opgeslagen of verwerkt.

Meer informatie over IP-anonimisering vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Google Analytics-rapporten over demografische kenmerken en interesses

We hebben de advertentierapportagefuncties in Google Analytics ingeschakeld. De demografische en interesserapporten bevatten informatie over leeftijd, geslacht en interesses. Zo krijgen we een beter beeld van onze gebruikers - zonder dat we deze gegevens aan individuele personen kunnen toewijzen. Meer informatie over de reclamefuncties vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

U kunt het gebruik van de activiteiten en informatie van uw Google-account onder "Advertentie-instellingen" op https://adssettings.google.com/authenticated stopzetten door het vakje aan te vinken.

Als u op de volgende deactiveringslink klikt, kunt u voorkomen dat Google verdere bezoeken aan deze website verzamelt. Let op: Het verwijderen van cookies, het gebruik van de incognito/privé-modus van uw browser, of het gebruik van een andere browser zal ertoe leiden dat gegevens opnieuw worden verzameld.

Google Analytics deactiveren

Google Analytics Data Processing Addendum

Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics een directe klantenovereenkomst met Google gesloten door het "Addendum gegevensverwerking" in Google Analytics te accepteren.

Meer informatie over het addendum inzake gegevensverwerking voor Google Analytics vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

Google Analytics Google Signalen Privacybeleid

We hebben Google-signalen ingeschakeld in Google Analytics. Hiermee worden bestaande Google Analytics-functies (advertentierapporten, remarketing, cross-device rapporten en interesse- en demografische rapporten) bijgewerkt om geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens van u te verkrijgen, mits u gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account hebt toegestaan.

Het bijzondere hiervan is dat het cross-device tracking is. Dit betekent dat uw gegevens op verschillende apparaten kunnen worden geanalyseerd. Door het activeren van Google-signalen worden gegevens verzameld en gekoppeld aan het Google-account. Zo kan Google bijvoorbeeld herkennen als u een product op onze website via een smartphone bekijkt en het product pas later via een laptop koopt. Dankzij de activering van Google-signalen kunnen we cross-device remarketingcampagnes lanceren die anders in deze vorm niet mogelijk zouden zijn. Remarketing betekent dat wij u ons aanbod ook op andere websites kunnen tonen.

Google Analytics verzamelt ook andere bezoekersgegevens via Google Signals, zoals locatie, zoekgeschiedenis, YouTube-geschiedenis en gegevens over uw acties op onze website. Dit geeft ons betere advertentierapporten van Google en meer nuttige informatie over uw interesses en demografische gegevens. Dit omvat uw leeftijd, welke taal u spreekt, waar u woont of welk geslacht u heeft. Ook sociale criteria zoals uw beroep, burgerlijke staat of inkomen worden toegevoegd. Al deze kenmerken helpen Google Analytics om groepen mensen of doelgroepen te definiëren.

De rapporten helpen ons ook om uw gedrag, wensen en interesses beter in te schatten. Zo kunnen wij onze diensten en producten voor u optimaliseren en aanpassen. Deze gegevens vervallen standaard na 26 maanden. Houd er rekening mee dat deze gegevensverzameling alleen plaatsvindt als u gepersonaliseerde reclame in uw Google-account hebt toegestaan. Dit zijn altijd geaggregeerde en anonieme gegevens en nooit gegevens van individuele personen. U kunt deze gegevens beheren of verwijderen in uw Google-account.

Privacybeleid Facebook Pixel

Wij gebruiken de Facebook-pixel van Facebook op onze website. Wij hebben hiervoor een code op onze website geplaatst. De Facebook-pixel is een stukje JavaScript-code dat een verzameling functies laadt waarmee Facebook uw gebruikersacties kan volgen als u via Facebook-advertenties op onze website bent gekomen. Wanneer u bijvoorbeeld een product koopt op onze website, wordt de Facebook-pixel geactiveerd en worden uw acties op onze website opgeslagen in een of meer cookies. Deze cookies stellen Facebook in staat uw gebruikersgegevens (klantgegevens zoals IP-adres, gebruikers-ID) te matchen met uw Facebook-accountgegevens. Facebook verwijdert deze gegevens vervolgens weer. De verzamelde gegevens zijn anoniem en niet zichtbaar voor ons en kunnen alleen worden gebruikt in het kader van advertentieplaatsingen. Als u een Facebook-gebruiker bent en bent ingelogd, wordt uw bezoek aan onze website automatisch toegewezen aan uw Facebook-gebruikersaccount.

Wij willen onze diensten en producten alleen tonen aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van Facebook-pixels kunnen onze reclamemaatregelen beter op uw wensen en interesses worden afgestemd. Op die manier krijgen Facebook-gebruikers (mits ze gepersonaliseerde reclame hebben toegestaan) passende reclame te zien. Bovendien gebruikt Facebook de verzamelde gegevens voor analysedoeleinden en eigen advertenties.

Hieronder tonen we de cookies die werden ingesteld door Facebook Pixel in te sluiten op een testpagina. Dit zijn slechts voorbeeldcookies. Afhankelijk van de interactie op onze website worden verschillende cookies geplaatst.

Naam: _fbp
Waarde: fb.1.1568287647279.257405483-6111642269-7
Doel: Deze cookie wordt door Facebook gebruikt om advertentieproducten weer te geven.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: fr
Waarde: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om Facebook Pixel goed te laten werken.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111642269-3
Waarde: Naam van de auteur
Doel: Deze cookie slaat de tekst en de naam op van een gebruiker die bijvoorbeeld een commentaar achterlaat.
Vervaldatum: na 12 maanden

Naam: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Waarde: https%3A%2F%2Fwww.testseite...%2F (URL van de auteur)
Doel: Deze cookie slaat de URL op van de website die de gebruiker invoert in een tekstveld op onze website.
Vervaldatum: na 12 maanden

Naam: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Waarde: e-mailadres van de auteur
Doel: Deze cookie slaat het e-mailadres van de gebruiker op als hij dat op de website heeft opgegeven.
Vervaldatum: na 12 maanden

Opmerking: De hierboven genoemde cookies hebben betrekking op individueel gebruikersgedrag. Vooral met het gebruik van cookies zijn veranderingen bij Facebook nooit uit te sluiten.

Als u bent ingelogd bij Facebook, kunt u uw instellingen voor advertenties zelf wijzigen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Als u geen Facebook-gebruiker bent, kunt u in principe uw op gebruik gebaseerde online reclame beheren op http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Daar kunt u providers deactiveren of activeren.

Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Facebook, raden wij u aan het gegevensbeleid van het bedrijf zelf te lezen op https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook Automatische Geavanceerde Matching Privacybeleid

We hebben ook Automatische Geavanceerde Matching ingeschakeld als onderdeel van de Facebook Pixel functie. Met deze functie van de pixel kunnen wij gehashte e-mails, naam, geslacht, stad, staat, postcode en geboortedatum of telefoonnummer als aanvullende informatie naar Facebook sturen als u ons deze gegevens heeft verstrekt. Dankzij deze activering kunnen we reclamecampagnes op Facebook nog preciezer afstemmen op mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten of producten.

Privacybeleid van Google Tag Manager

Voor onze website gebruiken wij de Google Tag Manager van het bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Deze Tag Manager is een van de vele nuttige marketingproducten van Google. Via de Google Tag Manager kunnen wij codeonderdelen van verschillende tracking tools die wij op onze website gebruiken centraal integreren en beheren.

In dit privacybeleid willen wij u nader uitleggen wat de Google Tag Manager doet, waarom wij deze gebruiken en in welke vorm gegevens worden verwerkt.

Wat is de Google Tag Manager?

De Google Tag Manager is een organisatietool waarmee wij website-tags centraal en via een gebruikersinterface kunnen integreren en beheren. Tags zijn kleine stukjes code die bijvoorbeeld uw activiteiten op onze website registreren (volgen). Daartoe worden in de broncode van onze pagina secties met JavaScript-code ingevoegd. De tags zijn vaak afkomstig van Google-interne producten zoals Google Ads of Google Analytics, maar ook tags van andere bedrijven kunnen via de manager worden geïntegreerd en beheerd. Dergelijke tags voeren verschillende taken uit. Ze kunnen browsergegevens verzamelen, marketingtools van gegevens voorzien, knoppen insluiten, cookies instellen en ook gebruikers op meerdere websites volgen.

Waarom gebruiken we Google Tag Manager voor onze website?

Zoals het gezegde luidt: organisatie is het halve werk! En dat geldt natuurlijk ook voor het onderhoud van onze website. Om onze website zo goed mogelijk te maken voor u en alle mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten, hebben we verschillende tracking tools nodig, zoals Google Analytics. De gegevens die deze tools verzamelen, laten ons zien waar u het meest in geïnteresseerd bent, waar we onze diensten kunnen verbeteren en aan welke mensen we onze aanbiedingen nog moeten tonen. En om deze tracking te laten werken, moeten we de juiste JavaScript-codes in onze website inbouwen. In principe zouden we elke codesectie van de afzonderlijke traceerinstrumenten afzonderlijk in onze broncode kunnen opnemen. Dit kost echter veel tijd en het is gemakkelijk het overzicht te verliezen. Daarom gebruiken wij de Google Tag Manager. Wij kunnen gemakkelijk de nodige scripts integreren en ze vanaf één plaats beheren. Bovendien biedt de Google Tag Manager een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en is geen programmeerkennis vereist. Zo houden we orde in onze tag jungle.

Welke gegevens worden door de Google Tag Manager opgeslagen?

De tag manager zelf is een domein dat geen cookies instelt en geen gegevens opslaat. Hij treedt op als louter "beheerder" van de geïmplementeerde tags. De gegevens worden verzameld door de individuele tags van de verschillende webanalyse-instrumenten. De gegevens worden virtueel doorgegeven aan de individuele tracking tools in de Google Tag Manager en worden niet opgeslagen.

De situatie is echter heel anders met de embedded tags van de verschillende webanalyse-instrumenten, zoals Google Analytics. Afhankelijk van het analyse-instrument worden gewoonlijk met behulp van cookies verschillende gegevens over uw webgedrag verzameld, opgeslagen en verwerkt. Lees hiervoor onze gegevensbeschermingsteksten over de individuele analyse- en trackinginstrumenten die wij op onze website gebruiken.

In de accountinstellingen van Tag Manager hebben wij Google toegestaan om geanonimiseerde gegevens van ons te ontvangen. Dit betreft echter alleen het gebruik en de inzet van onze Tag Manager en niet uw gegevens die via de codesecties zijn opgeslagen. Wij staan Google en anderen toe geselecteerde gegevens in geanonimiseerde vorm te ontvangen. Wij stemmen dus in met het anoniem delen van onze websitegegevens. Welke samengevatte en anonieme gegevens precies worden doorgegeven, konden wij - ondanks lang onderzoek - niet te weten komen. In ieder geval verwijdert Google alle informatie die onze website zou kunnen identificeren. Google combineert de gegevens met honderden andere anonieme websitegegevens en creëert gebruikerstrends in het kader van benchmarkingmaatregelen. Bij benchmarking worden onze eigen resultaten vergeleken met die van onze concurrenten. Op basis van de verzamelde informatie kunnen processen worden geoptimaliseerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wanneer Google gegevens opslaat, worden deze opgeslagen op de servers van Google zelf. De servers zijn verspreid over de hele wereld. De meeste bevinden zich in Amerika. Op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kunt u precies zien waar de servers van Google zich bevinden .

Hoe lang de afzonderlijke tracking-tools gegevens van u opslaan, kunt u nalezen in onze afzonderlijke gegevensbeschermingsteksten voor de afzonderlijke tools.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan voorkomen?

De Google Tag Manager zelf plaatst geen cookies, maar beheert tags van verschillende tracking websites. In onze gegevensbeschermingsteksten over de afzonderlijke trackinginstrumenten vindt u gedetailleerde informatie over hoe u uw gegevens kunt verwijderen of beheren.

Google neemt actief deel aan het EU-VS Privacy Shield Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonsgegevens regelt. Meer informatie hierover vindt u op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=111642269. Als u meer wilt weten over de Google Tag Manager, raden wij u de FAQ's op https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html aan.

Nieuwsbrief Privacybeleid

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verstrekt u de bovengenoemde persoonsgegevens en geeft u ons het recht om per e-mail contact met u op te nemen. Wij gebruiken de in het kader van de nieuwsbriefregistratie opgeslagen gegevens uitsluitend voor onze nieuwsbrief en geven deze niet door.

Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief - de link hiervoor vindt u onderaan elke nieuwsbrief - verwijderen wij alle gegevens die bij het abonnement op de nieuwsbrief zijn opgeslagen.

MailChimp Privacybeleid

Net als veel andere websites maken wij ook op onze website gebruik van de diensten van het nieuwsbriefbedrijf MailChimp. De exploitant van MailChimp is het bedrijf The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Dankzij MailChimp kunnen we u heel gemakkelijk interessant nieuws sturen via een nieuwsbrief. Met MailChimp hoeven we niets te installeren en kunnen we toch putten uit een pool van echt nuttige functies. Hierna gaan wij dieper in op deze e-mailmarketingdienst en informeren wij u over de belangrijkste gegevensbeschermingsaspecten.

Wat is MailChimp?

MailChimp is een cloud-gebaseerde nieuwsbriefbeheerservice. "Cloud-based" betekent dat wij MailChimp niet op onze eigen computer of server hoeven te installeren. In plaats daarvan gebruiken wij de dienst via een IT-infrastructuur - die via het internet beschikbaar is - op een externe server. Deze manier om software te gebruiken wordt ook wel SaaS (Software as a Service) genoemd.

Met MailChimp kunnen we kiezen uit een groot aantal verschillende e-mailtypes. Afhankelijk van wat we met onze nieuwsbrief willen bereiken, kunnen we afzonderlijke campagnes, regelmatige campagnes, autoresponders (automatische e-mails), A/B-tests, RSS-campagnes (verzending op een vooraf bepaalde tijd en frequentie) en follow-up campagnes uitvoeren.

Waarom gebruiken we MailChimp op onze website?

In principe gebruiken wij een nieuwsbriefdienst om met u in contact te blijven. Wij willen u vertellen wat er nieuw is bij ons of welke aantrekkelijke aanbiedingen wij momenteel in ons programma hebben. Voor onze marketingmaatregelen zoeken wij altijd naar de eenvoudigste en beste oplossingen. En daarom hebben we ook gekozen voor de nieuwsbrief management service van Mailchimp. Hoewel de software zeer gebruiksvriendelijk is, biedt hij een groot aantal nuttige functies. Zo kunnen we in korte tijd interessante en mooie nieuwsbrieven ontwerpen. Via de aangeboden designtemplates ontwerpen we elke nieuwsbrief individueel en dankzij het "Responsive Design" wordt onze inhoud ook op uw smartphone (of ander mobiel toestel) leesbaar en mooi weergegeven.

Via tools als de A/B-test of de uitgebreide analysemogelijkheden zien we heel snel hoe onze nieuwsbrieven door u worden ontvangen. Zo kunnen wij indien nodig reageren en ons aanbod of onze diensten verbeteren.

Een ander voordeel is het "cloud systeem" van Mailchimp. De gegevens worden niet rechtstreeks op onze server opgeslagen en verwerkt. Wij kunnen de gegevens van externe servers halen en zo onze opslagruimte besparen. Bovendien is de onderhoudsinspanning aanzienlijk lager.

Welke gegevens worden door MailChimp opgeslagen?

Rocket Science Group LLC (MailChimp) onderhoudt online platforms waarmee wij contact met u kunnen opnemen (als u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief). Wanneer u via onze website abonnee wordt van onze nieuwsbrief, bevestigt u per e-mail dat u lid bent van een MailChimp e-maillijst. Zodat MailChimp ook kan bewijzen dat je je hebt ingeschreven bij de "list provider", worden de datum van inschrijving en je IP-adres opgeslagen. Bovendien slaat MailChimp uw e-mailadres, naam, fysiek adres en demografische informatie zoals taal of locatie op.

Deze informatie wordt gebruikt om u e-mails te sturen en om bepaalde andere MailChimp-functies mogelijk te maken (zoals de evaluatie van de nieuwsbrief).

MailChimp deelt ook informatie met derden om betere diensten te kunnen leveren. MailChimp deelt sommige gegevens ook met externe reclamepartners om de interesses en aandachtspunten van zijn klanten beter te begrijpen en zo meer relevante inhoud en gerichte reclame aan te bieden.

Via zogenaamde "web beacons" (dit zijn kleine afbeeldingen in HTML e-mails) kan MailChimp bepalen of de e-mail is aangekomen, of deze is geopend en of er op links is geklikt. Al deze informatie wordt opgeslagen op de servers van MailChimp. Zo krijgen we statistische evaluaties en kunnen we precies zien hoe goed onze nieuwsbrief is ontvangen. Zo kunnen wij ons aanbod veel beter aan uw wensen aanpassen en onze service verbeteren.

MailChimp kan deze gegevens ook gebruiken om zijn eigen dienstverlening te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld de verzending technisch worden geoptimaliseerd of de locatie (land) van de ontvangers worden bepaald.

De volgende cookies kunnen door Mailchimp worden ingesteld. Dit is geen volledige koekjeslijst, maar eerder een exemplarische selectie:

Naam: AVESTA_ENVIRONMENT
Waarde : Prod
Doel: Deze cookie is nodig om de Mailchimp-diensten te leveren. Het wordt altijd ingesteld wanneer een gebruiker zich inschrijft voor een nieuwsbrief mailinglijst.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: ak_bmsc
Waarde: F1766FA98C9BB9DE4A39F70A9E5EEAB55F6517348A7000001111642269-3
Doel: De cookie wordt gebruikt om een mens van een bot te onderscheiden. Hiermee kunnen beveiligde rapporten worden gegenereerd over het gebruik van een website.
Vervaldatum: na 2 uur

Naam: bm_sv
Waarde: A5A322305B4401C2451FC22FFF547486~FEsKGvX8eovCwTeFTzb8//I3ak2Au...
Doel: De cookie is afkomstig van MasterPass Digital Wallet (een dienst van MasterCard) en wordt gebruikt om een bezoeker een veilig en gemakkelijk virtueel betalingsproces te bieden. Daartoe wordt de gebruiker op de website anoniem geïdentificeerd.
Vervaldatum: na 2 uur

Naam: _abck
Waarde: 8D545C8CCA4C3A50579014C449B045111642269-9
Doel: We hebben geen verdere informatie kunnen achterhalen over het doel van deze cookie
Vervaldatum: na één jaar

Soms kan het voorkomen dat u onze nieuwsbrief opent via een aangegeven link voor een betere weergave. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw e-mailprogramma niet werkt of de nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven. De nieuwsbrief wordt dan getoond via een MailChimp website. MailChimp gebruikt ook cookies (kleine tekstbestanden die gegevens in uw browser opslaan) op zijn eigen websites. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door MailChimp en haar partners (bijv. Google Analytics). Deze gegevensverzameling valt onder de verantwoordelijkheid van MailChimp en wij hebben er geen invloed op. In de "Cookieverklaring" van MailChimp (op: https://mailchimp.com/legal/cookies/) kunt u precies vinden hoe en waarom het bedrijf cookies gebruikt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Aangezien MailChimp een Amerikaans bedrijf is, worden alle verzamelde gegevens ook op Amerikaanse servers opgeslagen.

In principe blijven de gegevens permanent opgeslagen op de servers van Mailchimp en worden ze alleen op uw verzoek verwijderd. U kunt ons uw contact laten verwijderen. Dit verwijdert permanent al uw persoonlijke gegevens voor ons en anonimiseert u in de Mailchimp rapporten. U kunt MailChimp echter ook verzoeken uw gegevens rechtstreeks te verwijderen. Dan worden al uw gegevens daar verwijderd en ontvangen wij een melding van MailChimp. Nadat we de e-mail hebben ontvangen, hebben we 30 dagen de tijd om uw contactpersoon te verwijderen uit alle gekoppelde integraties.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan voorkomen?

U kunt uw toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken in de ontvangen e-mail door op de link onderaan te klikken. Zodra u zich heeft uitgeschreven door op de uitschrijflink te klikken, worden uw gegevens uit MailChimp verwijderd.

Als u een MailChimp website bezoekt via een link in onze nieuwsbrief en er zijn cookies ingesteld in uw browser, kunt u deze cookies te allen tijde verwijderen of deactiveren.

Afhankelijk van de browser werkt het deactiveren of verwijderen van cookies iets anders. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer er een cookie wordt ingesteld. Op die manier kunt u voor elk afzonderlijk cookie beslissen of u het toestaat of niet.

MailChimp neemt actief deel aan het EU-VS Privacy Shield Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonsgegevens regelt. Meer informatie hierover vindt u op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&tid=111642269. Meer informatie over het gebruik van cookies door MailChimp vindt u op https://mailchimp.com/legal/cookies/ en informatie over gegevensbescherming bij MailChimp (Privacy) op https://mailchimp.com/legal/privacy/.

MailChimp contract voor gegevensverwerking

Wij hebben een Data Processing Addendum contract afgesloten met MailChimp. Deze overeenkomst dient ter bescherming van uw persoonsgegevens en garandeert dat MailChimp zich houdt aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en uw persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden.

Meer informatie over dit contract vindt u op https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

Wij gebruiken Google Ads (voorheen Google AdWords) als online marketingmaatregel om onze producten en diensten te promoten. Op deze manier willen wij meer mensen wijzen op de hoge kwaliteit van onze aanbiedingen op het internet. In het kader van onze reclamemaatregelen via Google Ads gebruiken wij op onze website de conversietracking van het bedrijf Google Inc. In Europa is echter het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met behulp van dit gratis trackinginstrument kunnen wij ons reclameaanbod beter afstemmen op uw interesses en behoeften. In het volgende artikel gaan we dieper in op waarom we gebruik maken van conversietracking, welke gegevens daarbij worden opgeslagen en hoe u deze gegevensopslag kunt voorkomen.

Wat is Google Ads Conversion Tracking?

Google Ads (voorheen Google AdWords) is het eigen online advertentiesysteem van Google Inc. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van ons aanbod en willen dat zoveel mogelijk mensen onze website leren kennen. In de online sector biedt Google Ads hiervoor het beste platform. Natuurlijk willen we ook een nauwkeurig overzicht krijgen van de kosten-batenfactor van onze reclamecampagnes. Daarom gebruiken we de Google Ads conversion tracking tool.

Maar wat is een conversie eigenlijk? Een conversie vindt plaats wanneer men van een louter geïnteresseerde websitebezoeker overgaat naar een actieve bezoeker. Dit gebeurt telkens wanneer u op onze advertentie klikt en vervolgens een andere actie uitvoert, zoals het bezoeken van onze website. Met het conversietrackingprogramma van Google registreren we wat er gebeurt nadat een gebruiker op onze Google Ads-advertentie heeft geklikt. Wij kunnen bijvoorbeeld zien of producten zijn gekocht, diensten zijn gebruikt of dat gebruikers zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Waarom gebruiken we Google Ads conversion tracking op onze website?

Wij gebruiken Google Ads om ons aanbod ook op andere websites onder de aandacht te brengen. Het doel is ervoor te zorgen dat onze reclamecampagnes echt alleen die mensen bereiken die geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen. Met de conversietracking tool kunnen we zien welke zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen en campagnes leiden tot de gewenste klantacties. Wij zien hoeveel klanten interactie hebben met onze advertenties op een apparaat en vervolgens een conversie uitvoeren. Met deze gegevens kunnen wij onze kosten-batenverhouding berekenen, het succes van afzonderlijke reclamemaatregelen meten en bijgevolg onze onlinemarketingmaatregelen optimaliseren. Wij kunnen de verkregen gegevens ook gebruiken om onze website voor u interessanter te maken en ons reclameaanbod nog beter op uw behoeften af te stemmen.

Welke gegevens worden opgeslagen met Google Ads conversion tracking?

Wij hebben op onze website een conversietag of codefragment opgenomen om bepaalde gebruikersacties beter te kunnen analyseren. Als u nu op een van onze Google Ads advertenties klikt, wordt de "conversie" cookie van een Google domein opgeslagen op uw computer (meestal in de browser) of mobiele apparaat. Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie op uw computer opslaan.

Hier zijn de data van de belangrijkste cookies voor Google's conversietracking:

Naam: Conversie
Waarde: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111642269-3
Doel: Deze cookie slaat elke conversie op die u op onze site maakt nadat u via een Google-advertentie bij ons terecht bent gekomen.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: _gac
Waarde: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Doel: Dit is een klassieke Google Analytics-cookie en wordt gebruikt om verschillende acties op onze website te registreren.
Vervaldatum: na 3 maanden

Opmerking: De cookie _gac verschijnt alleen in verband met Google Analytics. De bovenstaande lijst is niet volledig, want Google gebruikt ook andere cookies voor analytische doeleinden.

Zodra u een actie op onze website uitvoert, herkent Google de cookie en slaat uw actie op als een zogenaamde conversie. Zolang u op onze website surft en de cookie nog niet is verlopen, herkennen wij en Google dat u ons heeft gevonden via onze Google Ads advertentie. De cookie wordt gelezen en teruggestuurd naar Google Ads met de conversiegegevens. Het is ook mogelijk dat andere cookies worden gebruikt om conversies te meten. De conversietracking van Google Ads kan verder worden verfijnd en verbeterd met behulp van Google Analytics. Voor advertenties die Google op verschillende plaatsen op het web weergeeft, kunnen cookies met de naam "__gads" of "_gac" onder ons domein worden geplaatst. Sinds september 2017 worden diverse campagnegegevens door analytics.js opgeslagen met de _gac cookie. De cookie slaat deze gegevens op zodra u een van onze pagina's oproept waarvoor de automatische tagging van Google Ads is ingesteld. In tegenstelling tot cookies voor Google-domeinen kan Google deze conversiecookies alleen lezen wanneer u op onze website bent. Wij verzamelen of ontvangen geen persoonlijke gegevens. Wij ontvangen een rapport van Google met statistische evaluaties. Zo leren we bijvoorbeeld het totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zien we welke reclamemaatregelen goed werden ontvangen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Op dit punt willen wij erop wijzen dat wij geen invloed hebben op hoe Google de verzamelde gegevens gebruikt. Volgens Google worden de gegevens versleuteld en opgeslagen op beveiligde servers. In de meeste gevallen verlopen conversiecookies na 30 dagen en worden er geen persoonsgegevens doorgegeven. De cookies genaamd "Conversie" en "_gac" (die wordt gebruikt in verband met Google Analytics) hebben een vervaldatum van 3 maanden.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan voorkomen?

Je hebt de mogelijkheid om niet deel te nemen aan Google Ads conversion tracking. Als u de Google conversion tracking cookie via uw browser deactiveert, blokkeert u conversion tracking. In dat geval wordt u niet opgenomen in de statistieken van het trackinginstrument. U kunt de cookie-instellingen in uw browser te allen tijde wijzigen. Dit werkt voor elke browser iets anders. Hier vindt u de instructies voor het beheren van cookies in uw browser:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer er een cookie wordt ingesteld. Zo kunt u voor elke individuele cookie beslissen of u de cookie toestaat of niet. Door deze browser plug-in te downloaden en te installeren op https://support.google.com/ads/answer/7395996 worden ook alle "advertentiecookies" uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat u door het uitschakelen van deze cookies niet de advertenties verhindert, maar alleen de gepersonaliseerde advertenties.

Door de certificering voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield" moet het Amerikaanse bedrijf Google LLC voldoen aan de in de EU geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u meer wilt weten over gegevensbescherming bij Google, raden wij u de algemene gegevensbeschermingsverklaring van Google aan: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Ingesloten sociale media-elementen Privacybeleid

Wij integreren elementen van sociale mediadiensten op onze website om afbeeldingen, video's en teksten weer te geven.
Wanneer u pagina's bezoekt die deze elementen weergeven, worden gegevens door uw browser doorgegeven aan de betreffende socialemediadienst en daar opgeslagen. We hebben geen toegang tot deze gegevens.
De volgende links brengen u naar de pagina's van de respectieve sociale mediadiensten waar wordt uitgelegd hoe zij met uw gegevens omgaan:

YouTube privacybeleid

We hebben YouTube-video's geïntegreerd op onze website. Hierdoor kunnen we interessante video's direct op onze site presenteren. YouTube is een videoportaal dat sinds 2006 een dochteronderneming is van Google. Het videoportaal wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina van onze website oproept die een YouTube-video bevat, maakt uw browser automatisch verbinding met de servers van YouTube of Google. Daarbij worden verschillende gegevens overgedragen (afhankelijk van de instellingen). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking in Europa.

Hieronder willen wij u nader uitleggen welke gegevens worden verwerkt, waarom wij YouTube-video's hebben opgenomen en hoe u uw gegevens kunt beheren of verwijderen.

Wat is YouTube?

Op YouTube kunnen gebruikers gratis video's bekijken, beoordelen, becommentariëren en uploaden. De afgelopen jaren is YouTube uitgegroeid tot een van de belangrijkste sociale mediakanalen wereldwijd. Om ons in staat te stellen video's op onze website weer te geven, levert YouTube een codefragment dat wij op onze site hebben opgenomen.

Waarom gebruiken we YouTube-video's op onze website?

YouTube is het videoplatform met de meeste bezoekers en de beste inhoud. Wij streven ernaar u de best mogelijke gebruikerservaring op onze website te bieden. En natuurlijk kunnen we niet zonder interessante video's. Met behulp van onze ingesloten video's bieden wij u naast onze teksten en afbeeldingen nog meer nuttige inhoud. Bovendien maken de embedded video's onze website beter vindbaar in de Google-zoekmachine. En wanneer wij via Google Ads advertenties plaatsen, kan Google - dankzij de verzamelde gegevens - deze advertenties echt alleen tonen aan mensen die geïnteresseerd zijn in wat wij te bieden hebben.

Welke gegevens worden door YouTube opgeslagen?

Zodra u een van onze pagina's bezoekt die een YouTube-video bevat, plaatst YouTube ten minste één cookie die uw IP-adres en onze URL opslaat. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kan YouTube uw interacties op onze website meestal toewijzen aan uw profiel met behulp van cookies. Dit omvat gegevens zoals sessieduur, bouncepercentage, geschatte locatie, technische informatie zoals browsertype, schermresolutie of uw internetserviceprovider. Andere gegevens zijn bijvoorbeeld contactgegevens, eventuele beoordelingen, het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten op YouTube.

Als u niet bent aangemeld bij een Google-account of YouTube-account, slaat Google gegevens op met een unieke identificatiecode die is gekoppeld aan uw apparaat, browser of app. De taalinstelling van uw voorkeur blijft bijvoorbeeld behouden. Maar veel interactiegegevens kunnen niet worden opgeslagen omdat er minder cookies worden geplaatst.

In de volgende lijst tonen we cookies die tijdens een test in de browser werden ingesteld. Enerzijds tonen we cookies die zijn ingesteld zonder een ingelogd YouTube-account. Anderzijds tonen wij cookies die zijn ingesteld met een ingelogd account. De lijst kan niet beweren volledig te zijn, omdat de gebruikersgegevens altijd afhankelijk zijn van de interacties op YouTube.

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5Y111642269-1
Doel: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000
Doel: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google krijgt via PREF statistieken over het gebruik van YouTube-video's op onze website.
Vervaldatum: na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Doel: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om de GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Waarde: 95Chz8bagyU
Beoogd gebruik: Deze cookie probeert de bandbreedte van de gebruiker op onze webpagina's (met ingesloten YouTube-video) in te schatten.
Vervaldatum: na 8 maanden

Andere cookies die worden ingesteld wanneer u bent ingelogd met uw YouTube-account:

Naam: APISID
Waarde: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111642269-
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel over uw interesses op te stellen. De gegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: CONSENT
Waarde: YES+AT.en+20150628-20-0
Doel: De cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker om verschillende Google-diensten te gebruiken. CONSENT wordt ook gebruikt voor beveiligingsdoeleinden om gebruikers te verifiëren en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.
Vervaldatum: na 19 jaar

Naam: HSID
Waarde: AcRwpgUik9Dveht0I
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel op te stellen over uw interesses. Deze gegevens helpen om gepersonaliseerde reclame weer te geven.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: LOGIN_INFO
Waarde: AFmmF2swRQIhALl6aL...
Doel: Deze cookie slaat informatie op over uw inloggegevens.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SAPISID
Waarde: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Doel: Deze cookie identificeert op unieke wijze uw browser en apparaat. Het wordt gebruikt om een profiel op te stellen over uw interesses.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SID
Waarde: oQfNKjAsI111642269-
Doel: Deze cookie slaat uw Google-account-ID en uw laatste inlogtijd op in digitaal ondertekende en gecodeerde vorm.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SIDCC
Waarde: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Doel: Deze cookie slaat informatie op over hoe u de website gebruikt en welke advertenties u mogelijk hebt gezien voordat u onze site bezocht.
Vervaldatum: na 3 maanden

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens die YouTube van jou ontvangt en verwerkt, worden opgeslagen op servers van Google. De meeste van deze servers bevinden zich in Amerika. Op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kunt u precies zien waar de datacenters van Google zich bevinden. Uw gegevens worden verdeeld over de servers. Dit betekent dat de gegevens sneller toegankelijk zijn en beter beschermd zijn tegen manipulatie.

Google slaat de verzamelde gegevens gedurende verschillende perioden op. Sommige gegevens kunt u op elk moment verwijderen, andere worden na een beperkte tijd automatisch verwijderd en weer andere worden voor langere tijd door Google opgeslagen. Sommige gegevens (zoals items uit "Mijn activiteit", foto's of documenten, producten) die in uw Google-account zijn opgeslagen, blijven bewaard totdat u ze verwijdert. Zelfs als u niet bent aangemeld bij een Google-account, kunt u bepaalde gegevens over uw apparaat, browser of app verwijderen.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan voorkomen?

In principe kunt u gegevens in het Google-account handmatig verwijderen. Met de automatische verwijderingsfunctie van locatie- en activiteitsgegevens die in 2019 is ingevoerd, wordt de informatie afhankelijk van uw beslissing opgeslagen - 3 of 18 maanden en vervolgens verwijderd.

Of u nu een Google-account hebt of niet, u kunt uw browser configureren om cookies van Google te verwijderen of uit te schakelen. Afhankelijk van de browser die u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer er een cookie wordt ingesteld. Zo kunt u voor elk afzonderlijk cookie beslissen of u het toestaat of niet. Omdat YouTube een dochteronderneming van Google is, is er een gezamenlijk privacybeleid. Als u meer wilt weten over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, raden wij u het privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=de aan.

WooCommerce Privacybeleid

Wij hebben het open source winkelsysteem WooCommerce als plugin op onze website geïntegreerd. Deze WooCommerce plugin is gebaseerd op het WordPress content management systeem, dat een dochteronderneming is van Automattic Inc. (60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA). Via de geïmplementeerde functies worden gegevens naar Automattic Inc. gestuurd, opgeslagen en verwerkt. In dit privacybeleid informeren wij u om welke gegevens het gaat, hoe het netwerk deze gegevens gebruikt en hoe u de gegevensopslag kunt beheren of voorkomen.

Wat is WooCommerce?

WooCommerce is een online winkelsysteem dat sinds 2011 deel uitmaakt van de WordPress map en speciaal is ontwikkeld voor WordPress websites. Het is een aanpasbaar, open source eCommerce platform gebaseerd op WordPress en is ook geïntegreerd in onze website als een WordPress plugin.

Waarom gebruiken we WooCommerce op onze website?

Wij gebruiken deze praktische webwinkeloplossing om u onze fysieke of digitale producten of diensten zo goed mogelijk aan te bieden op onze website. Het doel is u een eenvoudige en gemakkelijke toegang tot ons aanbod te bieden, zodat u snel en gemakkelijk bij de gewenste producten kunt komen. Met WooCommerce hebben we een goede plugin gevonden die voldoet aan onze eisen voor een webwinkel.

Welke gegevens worden door WooCommerce opgeslagen?

Informatie die u actief invoert in een tekstveld in onze online shop kan worden verzameld en opgeslagen door WooCommerce of Automattic. Dus wanneer u zich bij ons registreert of een product bestelt, kan Automattic deze gegevens verzamelen, verwerken en opslaan. Dit kan naast het e-mailadres, de naam of het adres ook creditcard- of factuurgegevens omvatten. Automattic kan deze informatie ook gebruiken voor haar eigen marketingcampagnes.

Daarnaast is er ook informatie die Automattic automatisch van u verzamelt in zogenaamde serverlogbestanden:

 • IP-adres
 • Browser informatie
 • Vooraf ingestelde taalinstelling
 • Datum en tijd van de webtoegang

WooCommerce plaatst ook cookies in uw browser en gebruikt bijvoorbeeld technologieën zoals pixeltags (web beacons) om u als gebruiker duidelijk te identificeren en eventueel op interesse gebaseerde reclame aan te bieden. WooCommerce gebruikt een aantal verschillende cookies die worden ingesteld afhankelijk van de gebruikersactie. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer u een product aan uw winkelwagentje toevoegt, er een cookie wordt ingesteld zodat het product in het winkelwagentje blijft wanneer u onze website verlaat en op een later tijdstip terugkeert.

Hier tonen we je een voorbeeldlijst van mogelijke cookies die door WooCommerce kunnen worden ingesteld:

Naam: woocommerce_items_in_cart
Waarde: 1
Doel: De cookie helpt WooCommerce te bepalen wanneer de inhoud in het winkelwagentje verandert.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: woocommerce_cart_hash
Waarde: 447c84f810834056ab37cfe5ed27f204111642269-7
Doel: Deze cookie wordt ook gebruikt om wijzigingen in uw winkelwagentje te herkennen en op te slaan.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: wp_woocommerce_session_d9e29d251cf8a108a6482d9fe2ef34b6
Waarde: 1146%7C%7C1589034207%7C%7C95f8053ce0cea135bbce671043e740111642269-4aa
Doel: Deze cookie bevat een unieke identificatiecode voor u, zodat de winkelwagengegevens in de database kunnen worden teruggevonden.
Vervaldatum: na 2 dagen

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Tenzij er een wettelijke verplichting is om gegevens langer te bewaren, verwijdert WooCommerce de gegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor de eigen doeleinden waarvoor ze werden opgeslagen. Zo worden serverlogbestanden met technische gegevens over uw browser en IP-adres na ongeveer 30 dagen gewist. Tot die tijd gebruikt Automattic de gegevens om het verkeer op haar eigen websites (bijvoorbeeld alle WordPress-pagina's) te analyseren en eventuele problemen te verhelpen. De gegevens worden opgeslagen op de Amerikaanse servers van Automattic.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan voorkomen?

U hebt te allen tijde het recht op toegang tot en bezwaar tegen het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook te allen tijde een klacht indienen bij een nationale toezichthoudende autoriteit.

In uw browser heeft u ook de mogelijkheid om cookies individueel te beheren, te verwijderen of uit te schakelen. Houd er echter rekening mee dat gedeactiveerde of verwijderde cookies mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de functies van onze WooCommerce online shop. Afhankelijk van de browser die u gebruikt, werkt het beheer van cookies iets anders. Hieronder vindt u links naar de instructies voor de meest gangbare browsers:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Automattic neemt actief deel aan het EU-VS Privacy Shield Framework, dat de nauwkeurige en veilige overdracht van persoonsgegevens regelt. Meer informatie hierover vindt u op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC.
Meer details over het privacybeleid en welke gegevens op welke manier door WooCommerce worden verzameld zijn te vinden op https://automattic.com/privacy/ en algemene informatie over WooCommerce op https://woocommerce.com/.

Stripe Privacybeleid

Wij gebruiken op onze website een betaalmiddel van het Amerikaanse technologiebedrijf en online betaaldienst Stripe. Voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe (Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland) verantwoordelijk. Dit betekent dat als u Stripe als betaalmethode kiest, uw betaling wordt verwerkt via Stripe Payments. In dit proces worden gegevens die nodig zijn voor het betalingsproces doorgestuurd naar Stripe en opgeslagen. In dit privacybeleid geven wij u een overzicht van deze gegevensverwerking en -opslag door Stripe en leggen wij uit waarom wij Stripe gebruiken op onze website.

Wat is Stripe?

Het technologiebedrijf Stripe biedt betaaloplossingen voor online betalingen. Met Stripe is het mogelijk om creditcard- en pinbetalingen te accepteren in onze webshop. Stripe zorgt voor het hele betalingsproces. Een groot voordeel van Stripe is bijvoorbeeld dat u tijdens het betaalproces nooit onze website of winkel hoeft te verlaten en dat de betalingsverwerking zeer snel verloopt.

Waarom gebruiken we Stripe voor onze website?

Natuurlijk willen wij met onze website en onze geïntegreerde online shop de best mogelijke service bieden, zodat u zich prettig voelt op onze site en gebruik maakt van onze aanbiedingen. Wij weten dat uw tijd kostbaar is en daarom moeten met name betalingsprocessen snel en soepel verlopen. Naast onze andere betalingsproviders hebben we in Stripe een partner gevonden die een veilige en snelle betalingsverwerking garandeert.

Welke gegevens worden door Stripe opgeslagen?

Als u Stripe als betaalmethode kiest, worden uw persoonsgegevens ook aan Stripe doorgegeven en daar opgeslagen. Dit zijn transactiegegevens. Deze gegevens omvatten de betalingsmethode (d.w.z. kredietkaart, debetkaart of rekeningnummer), bankcode, valuta, bedrag en datum van betaling. In het geval van een transactie kunnen ook uw naam, e-mailadres, factuur- of verzendadres en soms uw transactiegeschiedenis worden doorgegeven. Deze gegevens zijn nodig voor de authenticatie. Stripe kan ook uw naam, adres, telefoonnummer en land verzamelen, naast technische gegevens over uw apparaat (zoals IP-adres) voor fraudepreventie, financiële rapportage en om haar diensten volledig te kunnen leveren.

Stripe verkoopt uw gegevens niet aan onafhankelijke derden, zoals marketingbureaus of andere bedrijven die niets te maken hebben met het bedrijf Stripe. De gegevens kunnen echter worden gedeeld met interne afdelingen, een beperkt aantal externe partners van Stripe of voor naleving van de regelgeving. Stripe gebruikt ook cookies om gegevens te verzamelen. Hier is een selectie van cookies die Stripe kan instellen tijdens het betalingsproces:

Naam: m
Waarde: edd716e9-d28b-46f7-8a55-e05f1779e84e040456111642269-5
Doel: Deze cookie verschijnt wanneer u de betalingsmethode selecteert. Het slaat op en herkent of u onze website bezoekt via een pc, tablet of smartphone.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: __stripe_mid
Waarde: fc30f52c-b006-4722-af61-a7419a5b8819875de9111642269-1
Doel: Deze cookie is nodig om een creditcardtransactie uit te voeren. Daartoe slaat de cookie uw sessie-ID op.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: __stripe_sid
Waarde: 6fee719a-c67c-4ed2-b583-6a9a50895b122753fe
Doel: Deze cookie slaat ook uw ID op en wordt gebruikt voor het betalingsproces op onze website door Stripe.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Persoonsgegevens worden over het algemeen opgeslagen voor de duur van de dienstverlening. Dit betekent dat de gegevens worden bewaard totdat wij de samenwerking met Stripe beëindigen. Om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen kan Stripe echter ook persoonsgegevens opslaan na de duur van de dienstverlening. Aangezien Stripe een wereldwijd bedrijf is, kunnen gegevens ook worden opgeslagen in elk land waar Stripe diensten verleent. Zo kunnen gegevens ook buiten uw land worden opgeslagen, bijvoorbeeld in de VS.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan voorkomen?

Stripe is nog steeds deelnemer aan het EU-VS Privacy Shield Framework, dat tot 16 juli 2020 de correcte en veilige overdracht van persoonsgegevens regelde. Nadat het Europees Hof van Justitie de overeenkomst ongeldig verklaarde, beroept het bedrijf zich nu niet langer op deze overeenkomst, maar handelt het nog steeds in overeenstemming met de beginselen van het Privacy Shield.

U hebt altijd het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft, kunt u ook altijd contact opnemen met het Stripe-team via https://support.stripe.com/contact/email.

U kunt de cookies die Stripe gebruikt voor zijn functies in uw browser verwijderen, uitschakelen of beheren. Afhankelijk van de browser die u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Houd er echter rekening mee dat het betalingsproces dan mogelijk niet meer werkt. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

We hebben u nu een algemeen overzicht gegeven van hoe Stripe gegevens verwerkt en opslaat. Als u nog meer en nog gedetailleerdere informatie wilt, is de gedetailleerde privacyverklaring van Stripe op https://stripe.com/at/privacy een goede bron.

Bron: Gemaakt met de gegevensbeschermingsgenerator van AdSimple® Linkbuilding in samenwerking met aboutbusiness.at